Kontaktuppgifter

Styrelsen

Styrelsens ledamöter är:

Ordförande Johnny Carlsson,  0513-508 25, johnny.LR.carlsson@telia.com
Sekreterare
Benny Röjd, 0322-628282, benny.rojd@jarnia.se
Kassör Börje Aronsson, 0513-40072, borje.aronsson@telia.com
V. Ordförande Hugo Westlin, 0513-40949, hugo.westlin@telia.com
Ledamot Björn Gunnarsson, 0513-21572, bjorn.g@telia.com
Ledamot Roland Oscarsson, 0513-12189, roland_diskus@hotmail.com

Suppleant Peter Blom, 0513-21344

Suppleant Joakim Unosson, 0322-628134, jocke_67_@hotmail.com

Allmän e-postadress: info@nossansfiber.se