Om Nossans fiber

Nossans fiber är en ekonomisk förening som äger och förvaltar ett eget lokalt fibernät i socknarna väster om Herrljunga; Bråttensby, Eggvena, Fölene, Remmene, Tarsled och Vreta/Vedumsvägen.