Dokument

Bli medlem i föreningen:

Nossans fiber är en ekonomisk förening, vilket kräver en formell ansökan som du kan ladda ner här: Medlemsansökan vid nyanslutning eller Medlemsansökan vid ägarbyte (används när du köpt en byggnad med befintligt anslutning). Från 2013 och tills vidare tar föreningen inte ut någon årsavgift.

För att få en anslutning eller aktivera tjänsteleveranser till din eller dina byggnader skriver du ett Anslutnings- och tjänsteavtal och du får därefter en faktura på insatsen som i nuläget är 13 500 kronor vilken är momsfri och en anslutningsavgift på faktiska kostnader för anslutningen, dock minst 8500.- inklusive moms. Du skriver ett anslutningsavtal för varje byggnad du vill ansluta. Du kan dessutom ha flera anslutningar i samma byggnad t.ex. om du har fler hushåll i samma byggnad, vilket du markerar i i rutan ”Extra anslutningar”. Varje extra anslutning kostar 5 000 kronor inklusive moms.

För dig som är markägare och har vår fiberkabel dragen över din mark,
är det viktigt att fylla i ett ”Markavtal NF 160222”.
Har du flera fastigheter skriver du ett avtal per fastighet.

Du som skall utträda som medlem ur föreningen behöver skriva en Utträdesansökan 160222 där du kan informera föreningen hur du skall göra med insatsen och, om du sålt fastigheten, vem som är ny ägare. I Stadgar finns regler för hur ett utträde ur föreningen skall gå till.

Avtalen skall insändas till föreningen i två exemplar varav det ena återsändes.

Har du frågor om hur avtalen ska fyllas i kan du  kontakta någon i styrelsen.