Telia kopparnerläggning 2017 Herrljunga kommun.

Som ni kanske läst om i tidningen så kommer Telia under 2017 att lägga ner kopparnätet i Herrljunga kommun. Det är fråga om kopparnerläggning mot abonnent, inte stationer. Ersättningsprodukter kommer, enligt Telia, att erbjudas så ingen blir utan telefon.

I Nossan fibers verksamhetsområde är det 26 abonnenter i Eggvena och 70 stycken i Remmenedal som berörs. Vet du vem någon av dessa är får du gärna tipsa dem om att Nossanfiber finns och är ett prisvärt och fullgott alternativ.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till årsmöte

Nossans fiber håller årsstämma i Eggvena bygdegård den 12/4 kl. 19.00

  • Styrelsen informerar om föreningens status och ekonomi.
  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Servering 
  • Välkomna

Styrelsen för Nossans fiber Ekonomisk förening

 Kallelse årsmöte 2016

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Planerad driftstörning

Från och med idag och drygt 1 vecka framåt kommer ByNet utföra garantiarbete i våra kopplingsskåp.
Detta kommer innebära driftsavbrott på ca 1 timme för de abonnenter som är kopplade till det skåp man för stunden arbetar i.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Driftsstörning på Vreta Noden

Nu är problemet åtgärdat och allt skall funka som vanligt igen. Har ni fortfarande problem kontakta Telias support.

 

Vi har för närvarande problem med en switch i Noden i Vreta. Detta påverkar ett 20tal av våra medlemmar.

Vi har felanmält detta till Telia och dom gör allt dom kan för att lösa detta så snabbt som möjligt.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ang påminnelser och uteblivna tjänstefaktruror.

Hej!

Många av er har i dagarna fått en påminnelse på er tjänstefaktura. Anledningen till att ni inte fått er ordinarie faktura är ett fel som gjort att eposten per automatik har hamnat i skräpposten, sedan har många leverantörerna en funktion som gör att dom rensar skräpposten efter några dagar.

Nu är detta fel åtgärdat och mailen skall komma fram ordentligt nästa gång.

Vi jobbar även med möjligheten till autogiro och målet är att detta skall vara klart tills nästa faktura period. Men vi återkommer med info om detta.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tjänstefaktura

Vill du så går det bra att få tjänstefakturan halvårsvis eller helårsvis istället för kvartalsvis som det är nu.

Önskar du ändra så ta kontakt med någon i styrelsen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lite ”sensommarinformation”

Alla som från början beställt sina tjänster är nu igång. Uppstarten av nätet har gått bra med endast några få undantag

Nosssans fiber startade upp slutet av 2010, september 2012 startade plöjningen av kabeln och det var färdigt i november 2013. I mitten av januari 2014 var alla som från början beställt tjänst, inkopplade.

Projektet omfattar 11,2 mil plöjning, 12,5 mil 16/12 slang, 14,2 mil fiberslang, över 30 tryckningar under väg och 2 stycken genomföringar under järnväg.  Föreningen har 371 anslutna byggnader vilket ger en anslutningsgrad på ca 70 %.

Tack vare goda medarbetare så har det fungerat bra och kostnadseffektivt, vi vill nämna och framföra tack till Marcus och Johan utförde plöjning samt Mats och Bertil som utfört projektering och planering och också till områdesrepresentanterna och alla de frivilliga insatser som gjorts.

Åskan har denna sommar varit intensiv och förorsakat en del skador på utrustning, fibern leder ingen ström i sig men utrustningen, medieomvandlare, router etc är ju ansluten till eluttag. Ett självklart tips är ju därför att dra ur kontakterna till elen så minskar risken för åskskador.

Viktigt är också att man tar bort eller kapar den gamla teleledningen som kan leda in åska i huset

Nu när det är ”färdigbyggt” så går föreningen in i en ”förvaltande fas” samt underhåll av nätet.

Vid fel så kontakta Telia 020 240250. Gäller felet det passiva nätet så kontakta tills vidare styrelsen.

Skall ni gräva och inte vet var fiberkabeln går så kontakta Herrljunga Elektriska 0513-22053 för utsättning som är kostnadsfri. Gräver ni av kabeln utan att begärt utsättning så får ni själv stå för lagningskostnaden.

Vill du gå in och ansluta dig till Nossans fiber gå in under fliken dokument så finns information och dokument.

Styrelsen för Nossans fiber

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Information om dagsläget för inkopplingen

Från slutet av december till mitten av januari så har drygt 300 av oss medlemmar fått fibern igångsatt så det går att använda dess möjligheter.
Under vecka 7 kommer det att blåsas fiber i Södra Härenedelen. Därefter ska den svetsas (troligtvis under vecka 8) och slutligen driftsättas.
Efterhand kommer även de som beställt tjänster nu i efterhand att driftsättas, så förhoppningen är att alla skall vara igång under mars månad.

En första omgång fakturor gällande tjänster har skickats ut. På den fakturan fanns en uppmaning till er att mejla in synpunkter, positiva som negativa, på hur ni upplevt inkopplingen i ert hem. Vi i styrelsen är tacksamma om ni gör det så snart som möjligt så att vi kan sammanställa dessa.

Hoppas ni njuter av en perfekt Tv-bild och ett snabbt Internet.
Styrelsen för Nossans fiber

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

God Jul!

En riktigt God Jul och Gott nytt år!

tillönskas alla våra medlemmar

i

Nossans Fiber

Cirka 3/4 av våra medlemmar har nu fått sin fiber driftsatt och allt har gått planenligt, förutom några smärre startstörningar.

Tack för det stora intresse som Ni visat och

därmed bidragit till den höga anslutningsgraden i vårt fibernät.

Tack också till alla som på olika sätt bidragit till projektets genomförande.

Ingemar Öberg ordf.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny kontaktperson hos Imtech

Ny kontaktperson för Imtech som installerar utrustningen i husen istället för David Gustavsson som som står på de lappar som delades ut:  Henrik Andersson 010-4725937

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar