Årsmöte 27/5 kl. 19.00 i Eggvena Bygdegård

Kallelse stämma 2014

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Information om dagsläget för inkopplingen

Från slutet av december till mitten av januari så har drygt 300 av oss medlemmar fått fibern igångsatt så det går att använda dess möjligheter.
Under vecka 7 kommer det att blåsas fiber i Södra Härenedelen. Därefter ska den svetsas (troligtvis under vecka 8) och slutligen driftsättas.
Efterhand kommer även de som beställt tjänster nu i efterhand att driftsättas, så förhoppningen är att alla skall vara igång under mars månad.

En första omgång fakturor gällande tjänster har skickats ut. På den fakturan fanns en uppmaning till er att mejla in synpunkter, positiva som negativa, på hur ni upplevt inkopplingen i ert hem. Vi i styrelsen är tacksamma om ni gör det så snart som möjligt så att vi kan sammanställa dessa.

Hoppas ni njuter av en perfekt Tv-bild och ett snabbt Internet.
Styrelsen för Nossans fiber

Posted in Uncategorized | Leave a comment

God Jul!

En riktigt God Jul och Gott nytt år!

tillönskas alla våra medlemmar

i

Nossans Fiber

Cirka 3/4 av våra medlemmar har nu fått sin fiber driftsatt och allt har gått planenligt, förutom några smärre startstörningar.

Tack för det stora intresse som Ni visat och

därmed bidragit till den höga anslutningsgraden i vårt fibernät.

Tack också till alla som på olika sätt bidragit till projektets genomförande.

Ingemar Öberg ordf.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny kontaktperson hos Imtech

Ny kontaktperson för Imtech som installerar utrustningen i husen istället för David Gustavsson som som står på de lappar som delades ut:  Henrik Andersson 010-4725937

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Telia ”beställningsblankett”

Här är en länk till den blankett som Telia delade ut på mötet.

Aktiveringsblankett kollektiv

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Information inför installation i ert hem

Här är en länk till information från Imtech gällande installation i ert hem:

Imtech information inför installation

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presentation från informationsmöte

Här är en länk till den presentationen som Telia gjorde på informationsmötet:

Teliapres till hemsidan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presentation från informationsmöte

Här är en länk till den presentationen som Hugo gjorde på informationsmötet:

Informationsmöte inkoppling till hemsidan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Inbjudan till informationsmöte

Nu är det dags för driftsättning av fibernätet! Och med anledning av det kallas du och dina grannar till informationsmöten enligt nedan.

Kopplingsnod Eggvena, nod 1  i Eggvena bygdegård den 5/11 kl. 18:30
Från Bråttensby och Eggvena fram till Rakåsa och Skattegården i Fölene och de som bor i Vårgårda kommun.

Kopplingsnod Remmene nod 2 i Remmene bygdegård den 7/11 kl. 18:30
Remmene och öster ut, söder om Nossan.

Kopplingsnod Vreta nod 3 i Eggvena bygdegård den 21/11 kl. 18:30
Resterande Fölene fram till Vreta och Bjurdamm.

Denna kväll kommer vi tillsammans med Telia informera om vad som händer nu. Du kommer att få information om:

  • Hur det fungerar rent ”tekniskt”
  • Hur installationen i Ditt hem kommer att gå till
  • Vad ingår och vad ingår inte
  • Vad kostar det att köpa till fler tv-boxar
  • Hur gör jag om jag vill ha ytterligare tv-kanaler
  • etc. etc.

Observera att detta är det sätt föreningen kommer att informera på inför driftsättningen. Om du inte har möjlighet att närvara vid din nods möte är du välkommen att delta vid något av de andra mötena.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Nossans fiber.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Information september

Nedläggning av fiberslang är just avslutad i det ”ursprungliga området”. Styrelsen har beslutat att utöka det ursprungliga området som föreningen verkar i till att sträcka sig ända ut till E20. Det som nu återstår när det gäller ”grävning” är att lägga ner slang i detta nytillkomna område där vi har ett 20-tal nya medlemmar.

Inblåsning och svetsning av fiber pågår. Det är viktigt att du anslutit slangen in i boxen som du skruvat upp på huset och att fibersvansen inifrån huset är utdragen till densamma. På förekommen anledning så vill vi påminna om detta. Hör du eller ser någon som inte gjort det så påminn dem att det är viktigt!

Telias driftsättning av byggnader påbörjas 25/11 med en kapacitet på 10-20 byggnader per dag. Detta arbete utförs praktiskt av en samarbetspartner till Telia som heter Imtech. I samband med att detta påbörjas kommer styrelsen kalla till ett medlemsmöte med fokus på ”teknikfrågor”.

Posted in Uncategorized | Leave a comment